NORTZUK GARA / QUIENES SOMOS

 Gure eskola  Basauriko Basozelai auzoan kokatuta dago. Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako etapak ditu, eta Gela Egonkor bat ere badu. 

Gaur egun, ikastetxean 297 ikaslek ikasten dute, eta horietatik % 60,13a bekadunak dira. Ikasturtean zehar ikasleen kopuruak gorabeherak izaten ditu, batez ere abendu urtarril inguruan ikasle berri asko etortzen baitira.

Hauek dira gure eskolako nortasunaren ezaugarriak: euskalduna, inklusiboa, hezkidetza bultzatzen duena, anitza, akonfesionala, kalitatezkoa eta berritzailea.

Basozelai-Gaztelu eskolak hainbat zerbitzu eskaintzen ditu. Haien artean Guraso Elkarteak kudeatutako Goiztiarrentzako Gela bat dago, goizeko 7:45etatik 9:00etara, eskolako familia guztientzat eskuragarri.

Honez gain, jantoki zerbitzua ere badago. Zerbitzu hau zuzeneko kudeaketakoa da katerineko janaria eskainiz. Bi txandetan antolatuta dago eta ikasle txikienek, 2 urteko gelakoek, haien geletan siesta egiteko aukera dute.

Beste aldetik, IGE-k hainbat kirol eta kultura-ekintza desberdinen eskaintza zabala egiten du, eguerdiko eta arratsaldeko eskolaz kanpoko orduetan: txikirritmo, marrazketa eta margoketa, kitsune, ingelesa, multikirola heziki, arin abako, escuelab eta musika.

Basozelai-Gaztelu  eskolak berrikuntzarekin, hezkuntzaren hobekuntzarekin eta, zehazki, gaitasun digitalaren garapenarekin duen konpromisoa argia da. Horregatik, Plan Digital bat sortu dugu, diagnostiko bat oinarri hartuta. Bertan jasotzen dira bi urte hauetan garatu beharreko gure helburuak eta helburu horiek lortzeko egin beharreko jarduerak.

Nuestra escuela está ubicada en el barrio Basozelai de Basauri. Tiene etapas de Educación Infantil y Primaria y cuenta también con un Aula Estable.

Actualmente en el centro estudian 297 alumnos, de los que el 60,13% son becarios. A lo largo del curso el número de alumnos varía, sobre todo en torno al mes de enero.


Nuestra identidad escolar se caracteriza por ser euskaldun, inclusiva, coeducativa, plural, aconfesional, de calidad e innovadora.

La escuela Basozelai-Gaztelu ofrece diversos servicios. Entre ellos se encuentra un Aula para Madrugadores gestionada por la AMPA, de 7:45 a 9:00 de la mañana, accesible para todas las familias de la escuela.


Además, hay servicio de comedor. Este servicio es de gestión directa ofreciendo comida de catering. Está organizado en dos turnos y los alumnos más pequeños, en clase de 2 años, pueden echar una siesta en sus aulas.


Por otro lado, la AMPA realiza una amplia oferta de actividades deportivas y culturales en las horas extraescolares del mediodía y de la tarde: txikirritmo, dibujo y pintura, kitsune, inglés, multideporte heziki, arin abako, escuelab y música.


El compromiso de la escuela Basozelai-Gaztelu con la innovación, la mejora de la educación y, en concreto, el desarrollo de la competencia digital es claro. Por eso hemos creado un Plan Digital a partir de un diagnóstico. En él se recogen nuestros objetivos a desarrollar durante estos dos años y las actividades a realizar para alcanzarlos.